All for Joomla All for Webmasters

İletişim Tel: +90 544 795 01 01

Cumartesi, 06 Ocak 2018 07:11

BİR GAZETE’NİN VE UMUDUN HİKAYESİ

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Vatansever bir gazetecinin,Vatansever bir gazetenin Öyküsüdür anlatacağımız. Bir gazetenin bir ulusun Kurtuluşuna yaptığı Katkının öyküsü.

RESİM 1

Adana’da işgalin ilk günleridir…

Vilayet binasında sallanan Fransız bayrağı hiç yıkılmayacak sanılan

Koca bir imparatorluğun parçalanışını haber vermektedir.

Yüzlerce yıl dünyanın yarısına hükmeden Osmanlı İmparatorluğu artık

Anadolu’nun içlerinde küçük bir toprak parçası olmuştur.

Mavi üniformalı Fransız askerlerinin resmi geçidini şaşkın bakışları arasında izleyenler arasında iki kişi göze çarpar.

Ahmet Remzi Bey ile yakın dostu Avni bey canları pahasına savaştıkları toprakların düşman postalı altında ezilmesine hüzünlü gözlerle bakmaktadır.

Ahmet Remzi Bey, Adana Öğretmen okulu’nu bitirir bitirmez yedek subay olarak silah altına alınır. Avni Bey ile de cephede tanışır. Omuz omuza verdikleri mücadele Limniadası’nın Mondros Limanı’nda imzalanan anlaşmayla son bulur. Savaş kaybedilmiştir.

Ahmet Remzi Bey buğulu gözlerle Avni Bey’e döner,

“Ahdım olsun ki Avni, bu bayrak oradan inecek. Allah bize o günleri gösterecek,göreceksin.”

Avni Bey yere eğdiği başını kaldırmaya bile gerek duymadan:

“Nasıl, Remzi nasıl? Ne silahımız kaldı savaşacak ne de düzenli bir ordu..Halkıda görüyorsun. Sefaletin getirdiği umutsuzluk içerisinde hepsi” der.

Ahmet Remzi Bey hiddetle baktığı Fransız bayrağından gözünü ayırmadan:

“Savaşmayacağız Avni… Umut dedin ya hani; umut olacağız…Gel benimle”

İki arkadaş geniş adımlarla Adana’nın taş evlerle dolu daracık sokaklarını dolaşırken Ahmet Remzi Bey ağzındaki baklayı çıkarır:

“Bir gazete çıkaracağız Avni. bağımsızlığı elinden alınan halka umut olacak.işgale direnişin bayrağı olacak bir gazete çıkaracağız.

İşte ADANA GAZETESİ fikri böyle doğar. iki arkadaş hemen çalışmalara başlarlar.Milli mücadeleye destek verecek olması nedeniyle matbaa bulmakta zorlanırlar sonunda Mücavirzade Mustafa Emin Bey gazeteyi kendi matbaasında basmayı kabul eder.

Ancak ADANA Gazetesinin ömrü kelebeğin ömrü kadardır…Henüz 3 sayı çıkan gazete işgal güçlerince kapatılır. Sebep milli mücadeleye destek vermesidir.

Ancak bu baskı iki arkadaşı durduramaz Ahmet Remzi Bey ve Avni Beyler uzun uğraşlardan sonra valilikten izin alarak yeni bir gazete çıkarmaya başlar. Gazetenin ismi tıpkı kendisi gibi;

YENİ ADANA” DIR.

ADANA GAZETESİ

Artık bağımsızlık mücadelesinde bayrağı Adana devir almıştır. Baskı yine Mücavirzade Mustafa Emin Bey’in matbaasında yapılır. Matbaanın adı gazetenin amacı ile bütünlecek; Emin Bey’in Hayat adlı mecmuasında basılan ADANA, bağımsızlık mücadelesine hayat verecektir.

Ancak Adana’nın ömrü de uzun sürmez. Avni Bey 8 sayıda “Kanuna Hürmet” başlığı ile işgal güçlerinin yaptığı baskın ve kanunsuzlukları eleştirdiği için matbaa tekrar basılır. Tüm makinelerle birlikte gazetenin koleksiyonuna da el konur.

İşgal güçleri iyiden iyiye baskısını arttırmıştır. Fransız güçleri muhalifleri sindirmeye çalışırken onlardan güç alan Ermeni çeteleri katliamlara başlar. Matbaa sahibi Mücavirzade Mustafa ile Avni Bey tutuklanır. Avni Bey Yozgat’a sürgün edilir.Hakkında idam kararı verilen Ahmet Remzi Bey için Adana’yı terk etmekten başka çıkar yol kalmamıştır.

ADANA’YA DOĞRU

Kentin giriş çıkışları Ermeni çeteleri tarafından tutulmuştur.Bir hafta süreyle Akkapı Mezarlığı’nda gizlenen Ahmet Remzi Bey çarşaf içinde kadın kıyafeti giyerek bu ablukadan kurtulmayı başarır.

Daha güvenli olan Kayseri’ye geçerek gazetesini basmaya devam eder.Adana adı deşifre olduğu için gazetesine “ADANA’YA DOĞRU” adını verecektir.

ADANA MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ’NİN KURULMASI

Ahmet Remzi Bey Anadolu’nun içlerinde Kurtuluş Savaşı’nın koşullarının hazırlandığı günlerde Sivas’ta bulunan Mustafa Kemal Paşa ile temasa geçer.Bunun sonucunda başlangıçta tek üyesi ve başkanı olduğu Adana Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurar.

Gazeteci Ahmet Remzi Bey bu girişimi ile daha sonra Pozantı’yı merkez alacak kurtuluş hareketinin siyasal yapısına da yön verir.

Ancak Kayseri Çukurova’ya çok uzak olduğu için “Adana’ya Doğru” gazetesi beklenen sesi getirmez. Ahmet Remzi Bey’e yine yollara düşmek kalmıştır. Küçük baskı makinesini yüklediği gibi nispeten daha güvenli olan KuvayiMilliyeciler’in elindeki Adana’nın Karaisalı ilçesine geçer. Burada eski bir tren vagonunda gazetesini basmaya devam eder.

Yeni Adana Gazetesi’nin nüshasında 5 kuruş yazar ama bir tek gazete satılmaz. Gazete, Adana ve Mersin’e gönüllü halk kitleleri ve Kuvayı Milliyeciler aracılığıyla dağıtılacak, kurtuluş mücadelesi veren Türk milislere umut ışığı olacaktır.

TOROS’LARIN KARLI TEPELERİNDEKİ MUCİZE

İşte tam bu sırada Toroslar’ın karlı tepelerinde bir mucize yaşanır.

Türk Kuvayı Milliyeciler’in Pozantı’da ablukaya aldığı Fransızların ünlü 442.taburu, ablukayı yarıp Mersin’e ulaşmak isterken geçit vermez bir vadide pusuya düşürüldü.

Yalnızca 44 Türk köylüsü,800 kişilik Fransız taburunun yarısını öldürüp diğer yarısını esir alır. Bu zafer kurtuluş mücadelesinin ilk ve en önemli zaferi olacaktır.

Tarih kitapları yeterince yer vermesedeKarbogazı zaferi, işgalci Fransızların gardını düşürecek ve anlaşma yollarına gitmelerini sağlayacaktır.

MUSTAFA KEMAL’LE YAZIŞMALAR.

1919 yılının son aylarında Avni Doğan Bey Boğazlıyan Kaymakamıdır. Ahmet Remzi Bey arkadaşının yanına gelmiştir.Bütün ümitlerini Sivas’ta başlamış olan harekete bağlamışlardır.Ahmet Remzi Bey oradan Mustafa Kmal Paşa’ya şu telgrafı gönderir.

“Sivas’ta Müdafai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Riyasetine”

Merkezi Kayseri veya Niğde’de olmak ve teşkilatı milliyeyiAdana’ya da teşmile çalışmak üzere Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkiline müsaade ve müzaharet buyrulması müsterhamdır”

Ardından da mektupla başvurur.Büyük Önder’in Ahmet Remzi Bey’e gönderdiği yanıtlar bu mektupların bir ölçüde enformasyon niteliğini taşıdığını göstermektedir.

Sivas’tan 2 Aralık 1919 tarihli şu cevap gelir.

“Beyefendi,

Gönderdiğiniz gazeteyi okudum.Teşekkür ederim. Namus ve vicdanlarını satmakta tereddüt etmeyen bu gibi vatansız alçakların iftiraları dinlenmeyerek dar bir çerçevede kalır.

Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilatının Ali Fuat Paşa Hazretleri ve Fırka Kumandanı Mümtaz Beyefendi ile kararlaştırdığınız tarzda kurulması uygun görülmektedir.

Adana’ya hicret eden Ermenilerin harekatına ancak Adana Teşkilat-ı Milliyesi’nin kurulmasından sonra karşı koymak mümkün olacaktır.

Ancak şimdiden bu konuda gerekli girişimlerde bulunulduğunu arzederim.

İMZA

MUSTAFA KEMAL

Bu gelişmelerden sonra Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ahmet Remzi Bey başkanlığında Kayseri’de kurularak,Ulusal Kurtuluş Savaşımızın örgütsel güçleri arasında yerini alır.

Ahmet Remzi Bey, Çukurova’ya dönerek mücadeleye kaldığı yerden devam etmek azmindedir .Nitekim yeniden yurduna yaklaştığında bu kez hem gazetecidir hem de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucusudur ve bu başlangıçta tek üyesidir.

Mustafa Kemal Paşa ile haberleşmeye geçerek Karaisalı ve daha sonra Pozantı’da faaliyete geçecek olan Kuvayı Milliye hareketinin siyasal, lojistik ve moral altyapısını oluşturacak ve hamlelere girişir.

YENİ ADANA’da bu projenin içerisinde yerini bulur.

ZAFERİN ARDINDAN

Karboğazı zaferinin ardından Mustafa Kemal Fransızlara topyekün bir yenilgi tattıracağını bildiği halde akıllıca bir manevra yapıp Ankara anlaşması’nı imzalayacak böylece işgal kuvvetleri arasındaki zinciri kırıp tek bir adam ve mühimmat dahi kaybetmeden Fransızların çekilmesini sağlayacaktır.

Pozantı, bu zaferle düşmanın işgalinden kurtulunca Ahmet Remzi Bey bu kez gazetesini Pozantı’ya taşır zira Adana kendisi için halen güvenli değildir.

Gazetenin yazı kadrosu, o sırada cepheden dönen yedek subaylarla daha da güçlenir. O dönem gazetede yayınlanan yazılarda Ferit Celal ile birkaç yedek subayın emeği vardır.

Ahmet Remzi Bey, Pozantı’da kaldığı günlerde kurucularından olduğu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nde bir istihbarat teşkilatı örgütler.Bu sayede cephedeki başarıları yurt çapında özgürlük için savaşan Türk kuvvetlerine aktarmaktadır. Yeni Adana Gazetesi de bu dönemde bir propaganda gazetesi olarak görev yapar Adana ve çevresi Yeni Adana Gazetesi sayesinde I.İnönüII.İnönü ile Sakarya zaferlerinin kazanıldığnı öğrenir.

Ahmet Remzi Bey 3 yıllık zorlu mücadelesinden sonra ancak 1921 yılında Adana’ya dönebilir. Bir dönem kendisine baskı yapan Fransız güçlerinin Mersin Limanından gemilere binip kenti terk etmelerini büyük bir zevkle izler.Gazete 1 Ocak 1922’den itibaren önce Ferit Celal, daha sonra Celal Sahir,MuzafferTimurtaş,Refi Kerem gibi başyazarlar yönetiminde yayınına devam eder.Kahraman gazeteci Ahmet Remzi Bey soyadı kanunu çıkınca “Yüregir” SOYADINI ALIR.

Kurtuluş sonrasındaki yıllarda Adana’nın yönetsel ve siyasal yaşamında etkin roller üstlenir 1946-1950 yıllarında CHP Seyhan Milletvekili olarak TBMM’de görev yapar.

resim 2

AHMET REMZİ YÜREGİR’İN ARAMIZDAN AYRILIŞI

Partisinin 1950 seçimlerinde yenilgiye uğraması üzerine İstanbul’a yerleşir. Orada partisi adına çıkarılacak olan İnkilap gazetesinin yayını için hazırlıklara başlar.Ancak ömrü buna vefa etmez.

İşgal güçlerine karşı açtığı savaşı kazanan Ahmet Remzi Yüregir 7 Ekim 1951 tarihinde trafik canavarından kurtulamaz.

BAYRAĞI OĞULLARI DEVRALDI

Yeni Adana bayrağını devralan oğulları Yalçın Remzi Yüreğir ve Çetin Remzi Yüreğir kardeşler tarafından yayınını sürdürmeye devam ettirmiştir.

25 Aralık 2017 günü 100 yayın yılına girecek olan Yeni Adana Gazetesi,kurucusunun ilkelerini ön planda tutan yayınları ile tarihsel görevini yerine getirmeye özen göstermektedir.

Vatansever bir gazetecinin, vatansever bir gazetenin öyküsüdür bu anlattığımız. Bir gazetenin bir ulusun kurtuluşuna yaptığı katkının öyküsü

Kahraman Ahmet Remzi ,Avni Beylerin anısına, milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

 

KAYNAK: Umut Çor, BİK Yayınları

Basın Hayatı Sayı 33 Ocak 2015

Okunma 630 defa

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…