TEKNOLOJİ UYGULAMALI EĞİTİM

TEKNOLOJİ UYGULAMALI EĞİTİM

 

Forklifte yatırımı düşünürüz!

Ama bunları kullanacak operatörlere, örneğin eğitim eksikliklerini tamamlama gibi programlarla yatırımı neden düşünmeyiz?

Sonuçta forkliftin performasını yükseltecek ve ekipmana yapılan yatırımın geri gönüşünü hızlandıracak bir konuyu neden önemsemeyiz?

Üzerinde düşünülmesi gereken bir husus değil mi bu?

 

Telematik, Sanal Gerçeklik (VR) ve benzeri diğer teknolojiler güvenlik ve eğitim konusunda yardımcı olabilir, ancak uygulamalı eğitim, eğitimin belgelenmesi, net prosedürler ve sürekli iyileştirme gibi en iyi uygulamalara duyulan ihtiyacı azaltmaz.

Telematik ve Sanal Gerçeklik (VR) gibi teknolojiler, kuruluşların forklift operatör eğitimini iyileştirmelerine yardımcı olabilir, ancak tek başına teknoloji, kullanılacak ekipmanla araç üstü  uygulama, eğitim kayıtları ve güvenlikle ilgili net prosedürlerin belgelendirilmesi gibi unsurları içeren kapsamlı bir eğitim yaklaşımının yerini alamaz.

İyi bir yazılı güvenlik programı, eğitim ve güvenlik süreçlerinden kimin sorumlu olduğunu ortaya koyduğu için şüphesiz çok önemli. En yaygın sorunlardan biri, güvenli olmayan bir forkliftin çok yararlanıldığı için hizmetten kaldırılamamasıdır. Eğitimli operatörler, güvenli olmayan bir forklifti kullanmamaları gerektiğini bilirler, ancak güvenli olmayan bir forklifte  rastlarlarsa ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Bu forkliftin anahtarı alıp amirlerine mi götürsünler, yoksa forklifti bakıma mı götürmeleri gerekir.? Yazılı bir program, bu prosedürleri ilgili herkes için netleştirebilir, herkes böyle durumlarda ne yapmaları gerektiğini bilir.

İdari açıdan ayrıntılı kayıtların tutulması da önemli. Eğitim ne zamandı, eğitimde kaç kişi ve kimler vardı, eğitmen kimdi, katılımcılardan hangileri başarılı hangileri başarısız oldu, başarısız olanlar için nasıl bir çözüm düşünülüyor, eğitim genelde faydalı oldu mu, bu eğitimin tekrarlanması gerekiyor mu, gerekiyorsa ne zaman, bu gibi ayrıntıların belgelenmesi gerekir.

Oldukça sık rastlanan bir sorun, operatörleri kullanabilecekleri her tür ekipman konusunda eğitmemek. Bir operatör, zamanının çoğunu bir istif aracında geçirebilir, ancak ara sıra bir transpalet kullanmaları gerekiyorsa, o zaman bu ekipman konusunda da eğitilmeleri gerekir.

Örneğin servis-bakım bölümünde çalışan bir kişi, iş görevlerinin bir parçası olarak taşıması veya kullanması gerekebilecek herhangi bir ekipmanı çalıştırma konusunda da eğitilmiş olmalıdır, ki bu sadece ekipmanı servis-bakım için atölyeye götürmek için olsa bile. Normalde bu forklift kullanmadıkları bir forklift türüyse, kendisinden usta bir operatör olması beklenmez , ancak en azından işletiminde yetkin olmalı ve nasıl kullanılacağına dair bir temel eğitim almış olmalıdır.

Teknolojinin operatör eğitimini ve güvenliğini iyileştirmede küçümsenemez bir yeri var. Telematikler irili ufaklı forklift çarpmalarını ve ramak kala olaylarını kaydeder ve bu da uyumun sürdürülmesi için yeniden eğitim ihtiyacını tetikler. Sanal gerçeklik (VR) eğitim çözümleri, özellikle operatör davranışlarını simüle edebilen çözümler, uygulamalı eğitimin tamamlayıcısıdır.

Eğitmenleri eğitme programları, kurum içinden bir kişiyi eğitimi yürütmek üzere eğitmek amacına yönelik hazırlanır. Amacı ise çok yönlüdür. Kurumda bir eğitmen kaynağı her zaman sahada hazır olduğundan bir taraftan işe alım süreci hızlandırılabilir, diğer taraftan sürekli yerinde takip nedeniyle gerektiğinde eğitim yenileme programları hemen uygulanabilir. Ancak, üst düzey yöneticilerin eğitimi yürüten kişinin gerek kendi bilgilerini tazelemek gerekse diğerlerinin öğrenmesine yardımcı olmak için yeterli zamana ve kaynağa sahip olmasını sağlaması gerekir.

Yeni operatörler için yüz yüze eğitim, ekipmanın nasıl sürülür, geri manevra nasıl yapılır, yük nasıl kaldırılır, istiflenir, indirilir, ilerleme sırasında stabilite amacıyla çatallar nasıl yatırılır gibi güvenli çalıştırmanın temelleri ile başlamalı ve sonunda belirli bir depo ortamında veya araç yükleme-boşaltma çalışmasında forkliftin nasıl kullanılacağına kadar ilerlemelidir. Bir forklift operatörü gönderilecek mal veya gelen mal yükleme-boşaltması yapacaksa, muhtemelen forkliftle treylere nasıl çıkılıp inileceği konusunda ek bir eğitime ihtiyacı olacaktır. Paletleri raflara yüklüyor veya raflardan alıyorlarsa, bunun nasıl güvenli bir şekilde yapılacağı konusunda eğitilmeleri gerekir. Yapmaları gereken her işte yetkin seviyeye erişinceye kadar eğitim durmadan sürdürülmelidir.

Genel görüş, telematik veya VR gibi teknolojilerin değerli araçlar olmasına rağmen tek başına etkili bir operatör eğitim programının ve hatta güvenli operasyonların garantisi olmadığıdır.

Örneğin, telemetri, forklift çarpmalarını ve forkliftlere çarpmaları güvenilir bir şekilde kaydedebilir, ancak bu verileri incelemek ve birden fazla olayın yaşandığı alanlarda aşırı dar alanlar veya görsel engeller gibi temel nedenleri araştırıp çözüm bulmak yine de kuruluşun görevidir. Benzer şekilde VR, başvuranların taranmasına veya operatörlerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, ancak uygulamalı eğitim ve teste tabi tutma ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

“Teknoloji açısından ne kadar ilerlersek ilerleyelim, teknolojinin zaten iyi yapmamız gereken şeyi yapmamızda bize yardımcı olarak saptanan eksikliği tamamlaması gerekir ve bu, her bir operatör için öngörülen zamanlarda bir tür sınıfta eğitim ve bir tür uygulamalı eğitim ve her ikisinin sonuçlarının kontrolünü yapmamız gerektiğini bize hatırlatır.

Güçlü bir eğitim kültürüne sahip şirketler, minimum uyumluluk seviyesinin ötesine bakarak, gerçek çalışma ortamında güvenli, etkili iş süreçlerine katkıda bulunan sürekli operatör eğitimi ve operatör koçluğu tesis etmeye çalışır.

Operatörlerin yalnızca teorik olarak veya sınırlı bir [eğitim] ortamında ekipmanın nasıl çalıştığını değil, aynı zamanda belirli bir fiili uygulama ortamında nasıl çalıştığını anlayıp içselleştirmeleri önemlidir. Ekipmanın nasıl kullanılacağının ince detaylarını anlamaları gerekir, bu da sonuçta hem onlara rahat, bilinçli ve güvenli çalışma ortamı sağlar, hem de işletme sahibine yardımcı ekipmanın sürekli olarak performanslı çalışması sonucu yatırımın daha kısa sürede geri dönüşünün sağlanması ile artı değer olarak geri döner.

Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle, şimdilik hoşçakalın.

Öneri İçerikler

FKK; Türkiye’nin Potansiyelini  Dünya’ya Taşıyor

FKK; Türkiye’nin Potansiyelini Dünya’ya Taşıyor

Türkiye’nin sanayi alanındaki en önemli gücü, üretim kabiliyeti ve nitelikli iş gücüdür. Bunu mümkün olan en yüksek katma değerli işlerde kullanmak…
Fuarlar, Seyahatler ve  İki Müjde!

Fuarlar, Seyahatler ve İki Müjde!

Merhaba sevgili okurlarımız. Şu an elimizde tutmuş olduğunuz İstif Material Handling 103.sayısının hazırlıkları hayatımın en yoğun dönemi oldu. Ankara firma ziyaretlerinden…
Forklift Ve İş Makinalarında Rekor Büyüme 2

Forklift Ve İş Makinalarında Rekor Büyüme 2

Türkiye İş Makinaları Pazarı 2021 Yılında %67 Büyüdü! Türkiye iş makinaları sektörü ekonomi ve yatırımları aynen yansıtmaktadır. Bunun ile beraber başta…